Música y Vino

Puedo intentar ser sincero pero nunca seré imparcial…

Ti non es ti e sábelo

Martes, a 26 de Abril de 2011 -- alfredo

Ti non es ti e sábelo – AZUL”, de Antón Lopo, de su libro “Pronotes


Amo e escravo
acordan complexos mecanismos de excitación
e reordenan personalidades fraudulentas.
Gritan e os seus gritos son gritos de dor,
anque nada semellante á dor exista
no último das súas bocas.


A dor pactada,
a dor que descanda os cárceres,
a dor que rompe a herencia das circunstancias,
a dor que borra as carexas maternas,
os preceptos de uso recto e mimético,
esa dor que é unha espiral que desgarra a carne
como un tirarrollas
e derriba espacios íntimos
que ninguén pisou nunca e nunca intuíu.
Ti non es ti e sábelo.


Comentarios

Añadir nuevo comentario